shadow

Objednávka

Jak vytvořit Team Speak 3 server

K dispozici je online webová administrace pro tvorbu neomezeného počtu team speak 3 serverů s libovolným počtem slotů.

Formulář objednávky byl nahrazen online webovým rozraním zákaznické administrace.

Registrace

Jednoducha online registrrace >  Založení serveru Team Speak 3