shadow

Údržba serveru 16.1.2016

Byla provedena údržba serveru,která způsobila nedostupnost služby team speaku.

Doba nedostupnosti byla 10 minut. Server je již plně online.

Během nedostupnosti jsme si ověřili, jak naši uživatelé službu využívají a nebylo proto možné vyřizovat všechny telefony na helpdesk.